Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 69
Điểm GP 5
Điểm SP 51

Người theo dõi (133)

lê huân
Thúy Trần
kethattinhtrongmua

Đang theo dõi (228)

Dòng thời gian


Chủ đề:

Giải bài toán bằng cách lập phương trình (Tiếp theo)

Câu hỏi:

Bài 1: Một ng đi xe máy dự định đi từ A đến B trong 1 thời gian nhất định. Ng đó tính rằng nếu đi với vận tốc 45km/h thì sẽ đến B chậm mất nửa giờ, nhưng nếu đi với vận tốc 60km/h thì sẽ đến B sớm hơn 45 phút. Tính quãng đường và thời gian dự định đi?

Bài 2: Một ô tô dự định đi từ A đến B trong 1 thời gian nhất định. Nếu xe chạy mỗi giờ nhanh hơn 10km thì sẽ đến nơi sớm hơn dự định là 3h. Còn nếu xe chạy chậm mỗi giờ 10km thì sẽ đến nơi chậm mất 5h. Tính vận tốc, thời gian dự định và quãng đường?

Bài 3: Hai tổ sản xuất cùng may 1 loại áo. Nếu tổ thứ nhất may trong 3 ngày, tổ thứ 2 may trong 5 ngày thì cả 2 tổ may đc 1310 chiếc áo. Biết rằng trong 1 ngày tổ thứ nhất may đc nhiều hơn tổ thứ 2 là 10 chiếc áo. Hỏi mỗi tổ trong 1 ngày may đc bao nhiêu chiếc áo?

Bài 4: Tong 1 phòng họp có 144 ng họp, đc sắp xếp ngồi hết trên dãy ghế (số ng trên mỗi dãy ghế đều bằng nhau). Nếu ng ta thêm vào phòng họp 4 dãy ghế nữa, bớt mỗi dãy ghê ban đầu 3 ng và xếp lại chỗ ngồi cho tất cả các dãy ghế sao cho số ng trên mỗi dãy ghế đều bằng nhau thì vừa hết các dãy ghế. Hỏi ban đầu trong phòng họp có bao nhiêu dãy ghế?

Bài 5: Hai công nhân cùng làm 1 công việc trong 7h12' thì xong. Nếu ng thứ nhất làm trong 5h và ng thứ 2 làm trong 6h thì cả 2 ng chỉ làm đc 75% công việc. Hỏi nếu làm riêng, mỗi công nhân làm công việc đó trong mấy giờ thì xong?