Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 323
Điểm GP 80
Điểm SP 258

Người theo dõi (29)

Monster
jackson
Bae Suzy

Đang theo dõi (4)

Nguyễn
Uyen Vuuyen
Khả Vân
Hà Đức Thọ