Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Tuyên Quang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 184
Điểm GP 9
Điểm SP 114

Người theo dõi (99)

Đang theo dõi (3)

phynit
Kayoko

Dòng thời gian