Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 45
Số lượng câu trả lời 221
Điểm GP 6
Điểm SP 97

Người theo dõi (35)

An Ngân
Nhó
Anh Đức Phạm
Neymar JR

Đang theo dõi (16)

Dòng thời gian