Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Ngãi , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 14
Số lượng câu trả lời 751
Điểm GP 203
Điểm SP 879

Người theo dõi (157)

Thảo Phương
Hà Hoa
Lê Công Độ
Ayato Sakamaki

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian