Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 156
Điểm GP 6
Điểm SP 355

Người theo dõi (13)

hmm=)
Trần Minh Thư
VDNam
Duy Nam

Đang theo dõi (10)

_Sunn So Sad_
Duy Nam
bbiLinh

Câu trả lời:

Anh Thư Bùi

Ké sư phụ ơiii.