Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lưu học sinh đang ở nước ngoài , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 37
Điểm GP 0
Điểm SP 32

Người theo dõi (7)

jackson
LEKHANHXUAN
Phí Hải Đăng

Đang theo dõi (2)