Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 21
Số lượng câu trả lời 178
Điểm GP 3
Điểm SP 202

Người theo dõi (24)

Đức Phan
qweasdzxcvfr
Kia Pham

Đang theo dõi (13)

Đức Phan
Hoa Le
Nguyen Minh Tuan
Ruby

Dòng thời gian