Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 78
Điểm GP 1
Điểm SP 63

Người theo dõi (17)

Nam Hồ
Đức Anh
cuibapnon
Taehyung Kim

Đang theo dõi (22)

Nam Hồ
Đức Anh
Bát Muội
cuibapnon