Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Tĩnh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 237
Điểm GP 7
Điểm SP 378

Người theo dõi (118)

Thái Lê
Lu Ly LA LA
Kasame
Hoa Thiên Cốt

Đang theo dõi (49)

Dòng thời gian