Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 45
Số lượng câu trả lời 315
Điểm GP 0
Điểm SP 187

Người theo dõi (51)

Đức Anh
Lục Hạ Vy
Lâm Gia Nhi
Võ Huyền Trâm

Đang theo dõi (99)

Lục Hạ Vy
Lâm Gia Nhi
Đức Anh

Dòng thời gian