Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thanh Hóa , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 80
Điểm GP 6
Điểm SP 273

Người theo dõi (31)

Đang theo dõi (9)

Thảo Phương
Kagamine Rin
NAMIKAGE MINATO
UZUMAKI BORUTO
Trần Quang Hưng