Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 94
Số lượng câu trả lời 38
Điểm GP 8
Điểm SP 9

Người theo dõi (7)

Bùi Ami
le tien phuong
Kim Jisoo

Đang theo dõi (1)

Akai Haruma