Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Nam , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 916
Điểm GP 8
Điểm SP 569

Người theo dõi (41)

Đang theo dõi (24)

Lynny Love
Rin Rinn
Doremon
MinhKhue Nguyen