Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 38
Điểm GP 0
Điểm SP 24

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (4)

Nhók
Phamm Ngocc Maii
Nezuko