Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 41
Số lượng câu trả lời 72
Điểm GP 1
Điểm SP 28

Người theo dõi (5)

Quân Kobt
Hồ Ngọc Ánh
Nguyễn Minh Sơn
Huyền Trang

Đang theo dõi (36)

Khánh Trần
Phùng Kim Thanh
Akai Haruma
Akai Haruma
Quoc Tran Anh Le

Câu trả lời:

nên 

Câu trả lời:

undefined