Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 1548
Điểm GP 147
Điểm SP 1481

Người theo dõi (75)

Vũ Tiến Đạt
Huy Jenify
Lưu Võ Tâm Như
Quang Khai
phúc trần

Đang theo dõi (24)

•Blue_sky•
Tiếng Anh
Nguyen Thu Trang
POP POP