Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 1548
Điểm GP 149
Điểm SP 1488

Người theo dõi (75)

Vũ Tiến Đạt
Huy Jenify
Lưu Võ Tâm Như
Quang Khai
phúc trần

Đang theo dõi (24)