Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 22
Số lượng câu trả lời 1174
Điểm GP 59
Điểm SP 423

Người theo dõi (64)

Lê Khánh Ngọc
Huy Phạm
SANS
Đào Đức Kiên

Đang theo dõi (75)