Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

Bảo Vũ

Đang theo dõi (3)

Bùi Thế Nghị
Nezuko

Dòng thời gian