Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Long , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 58
Số lượng câu trả lời 372
Điểm GP 47
Điểm SP 231

Người theo dõi (20)

Tojimomi Ngoc
Lê  Văn Thao
Trinh Võ

Đang theo dõi (5)

Duy Duy Oppa
Hà Đức Thọ
học 24h