Nguyễn Hữu Chiến

Nguyễn Hữu Chiến

  • Số câu hỏi 7
  • Số câu trả lời 47
  • Điểm thành tích 17GP 67SP
Theo dõi

Trích ngang

Trường học

Trường THCS Xuân Thu


Địa chỉ

Huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Liên kết