Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 150
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (10)

Đang theo dõi (6)

Ngố ngây ngô
Hải Ninh
Thuy Le