Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 17
Số lượng câu trả lời 1073
Điểm GP 3
Điểm SP 600

Người theo dõi (25)

Phuong Nguyen
Katy
Shiratori Hime
Lê Thị Như

Đang theo dõi (12)