Phép cộng trong phạm vi 10

Minh Le

Tính:

N           H
15 tháng 3 lúc 21:52

loading...

Bình luận (0)
Ngô Hải Nam
15 tháng 3 lúc 21:48

Bình luận (0)
Ng KimAnhh
15 tháng 3 lúc 21:49

8+1=9

5+5=10

7+1=8

6+3=9

4+3=7

8+2=10

9+1=10

6+2=8

5+3=8

Bình luận (0)

9

9

10

10

7

8

8

10

8

 

Bình luận (3)

Các câu hỏi tương tự
Minh Le
Xem chi tiết
Minh Le