Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 41
Điểm GP 13
Điểm SP 208

Người theo dõi (18)

민윤기
Kang Daniel
Toyama Kazuha
miko

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian