Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 23
Số lượng câu trả lời 339
Điểm GP 19
Điểm SP 141

Người theo dõi (16)

Hoàng Vinh
kethattinhtrongmua
Kim Taehyungie
TINH ĐÀO NHI
Kui

Đang theo dõi (1)