Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 12
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (2)

Đang theo dõi (39)