Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Yên , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 6
Số lượng câu trả lời 261
Điểm GP 13
Điểm SP 207

Người theo dõi (54)

nguyen tien hung
EDOGAWA CONAN
Bùi Khánh Ly
Eren Titan

Đang theo dõi (64)

Toyama Kazuha
Hải Anh
Trâm Anhh
minh nguyệt 2004