Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 95
Số lượng câu trả lời 2212
Điểm GP 527
Điểm SP 9312

Người theo dõi (5373)

lê bá anh
Phan Anh
NLT MInh
W-Wow
Thanh Huyền

Đang theo dõi (164)

Hoàng Hải Yến
traitimtrongvang
Hà Đức Thọ
Tran Thiên Anh
Sigma