Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 10
Số lượng câu trả lời 42
Điểm GP 2
Điểm SP 17

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (5)

CLB Yêu Toán ❤❤
Ri ngáo ngơ
Moon