Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 0
Số lượng câu trả lời 168
Điểm GP 33
Điểm SP 0

Người theo dõi (6)

Booyah
Bùi Văn Đạt
Lê Vy
Minz Ank
Quỳnh Chi

Đang theo dõi (5)

Lê Vy
Bùi Văn Đạt
Quỳnh Chi
Minz Ank