Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 32
Số lượng câu trả lời 34
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (10)

レリ刀ん
Kenkaneki
Trần Trọng An
Khách vãng lai

Đang theo dõi (37)