Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 3
Số lượng câu trả lời 22
Điểm GP 8
Điểm SP 8

Người theo dõi (5)

Đang theo dõi (5)

Hà Đức Thọ
_Sunn So Sad_
Gia Linh
Cô Khánh Linh