Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hậu Giang , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 58
Số lượng câu trả lời 10
Điểm GP 0
Điểm SP 1

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (10)

MinYewCou
Hoaa
Đăng Khoa
TV Cuber
Lê Quỳnh  Anh