Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 13
Số lượng câu trả lời 14
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (5)

Lưu Gia Linh
Yến Bùi
Tâm cute
đức duy bùi

Đang theo dõi (20)

Hoàng Kim Nhung
Yến Bùi
Komuro Tairoku
BNg Baoo Trann