Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Sơn La , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 2
Số lượng câu trả lời 80
Điểm GP 6
Điểm SP 52

Người theo dõi (8)

pé sói ori
Lycutis3
Kim Anh Vu
Deimos Madness

Đang theo dõi (11)