Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 5
Số lượng câu trả lời 38
Điểm GP 0
Điểm SP 15

Người theo dõi (2)

Huytd

Đang theo dõi (4)

Huytd
Huế Hân Huỳnh
huehan huynh