Đề minh họa thi THPT Quốc gia 2017 của Bộ giáo dục

Đề minh họa thi THPT Quốc gia 2017

Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2017, chiều 05/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 14 đề thi minh họa của các môn thi để giáo viên và học sinh tham khảo.

Các đề thi minh họa sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức, nhưng qua đó học sinh sẽ hình dung được mức độ yêu cầu của đề thi chính thức để ôn tập.

Dưới đây là 14 đề thi minh họa THPT quốc gia 2017

1. Đề minh họa môn Toán

2. Đề minh họa môn Vật lý

3. Đề minh họa môn Hóa học

4. Đề minh họa môn Sinh học

5. Đề minh họa môn Văn học

6. Đề minh họa môn Lịch sử

7. Đề minh họa môn Địa lý

8. Đề minh họa môn Giáo dục công dân

9. Đề minh họa môn tiếng Anh

10. Đề  minh họa môn tiếng Pháp

11. Đề minh họa môn tiếng Trung

12. Đề minh họa môn tiếng Đức

13. Đề minh họa môn tiếng Nhật

14. Đề minh họa môn tiếng Nga

 

Đề thi thử nghiệm (Đề minh họa lần 2) của Bộ giáo dục: Đề thi thử nghiệm thi THPT Quốc gia của bộ Giáo dục

Khách