Cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Vật lí năm 2015

Cấu trúc đề thi môn Vật lí trong kì thi quốc gia THPT 2015 sẽ giống cấu trúc đề thi đại học được áp dụng từ năm 2014. Dựa theo ma trận đề thi tuyền sinh đại học năm 2014, hoc24.net đưa ra ma trận đề thi môn Vật lí trong kì thi quốc gia THPT 2015 như sau:

Chủ đề

Mức độ nhận thức

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Phân tích,tổng hợp

 Dao động cơ

6

2

1

1

10

 Sóng cơ

2

2

1

1

6

 Dòng điện xoay chiều

5

3

1

2

11

 Dao động và sóng điện từ

1

2

1

0

4

 Sóng ánh sáng

4

2

1

0

7

 Lượng tử ánh sáng

3

1

0

0

4

 Hạt nhân nguyên tử

4

1

1

0

6

 Kiến thức tổng hợp

0

0

1

1

2

 Tổng

25

13

7

5

50

 

Các mức độ nhận thức này tương ứng với 4 mức độ trong ngân hàng câu hỏi của hoc24.net là: Dễ, trung bình, khó và rất khó. Như vậy, trong đề thi sẽ có 50% câu hỏi ở mức độ nhận biết (mức dễ), những câu hỏi này chỉ yêu cầu học sinh nắm được các hiện tượng, khái niệm vật lí và áp dụng được một số công thức cơ bản. Mức độ thông hiểu và vận dụng sẽ chiếm 40%, đó là những câu hỏi yêu cầu học sinh hiểu rõ các hiện tượng, từ đó thiết lập được mối liên hệ giữa các đại lượng vật lí tương ứng để biến đổi ra kết quả. Đề thi sẽ có 5 câu hỏi rất khó, chiếm 10%, đó là câu hỏi yêu cầu học sinh phải có kiến thức tổng quát và tư duy tốt, biết phân tích bài toán và tổng hợp các giả thiết để tìm ra đáp án.

Như vậy, đề thi quốc gia THPT năm 2015 sẽ có cấu trúc giống như đề thi đại học năm 2014, giúp phân loại và đánh giá học sinh một cách cụ thể, khách quan, đúng theo năng lực của các em!

Các em học sinh có thể tham khảo đề mẫu của hoc24.net và đề thi thử của các trường phổ thông tại kho đề thi của hoc24.net.

Khách