Cấu trúc đề thi THPT quốc gia môn Sinh học năm 2015

Dựa theo cấu trúc đề thi tuyển sinh đại học năm 2014 của môn Sinh học và tiêu chí tuyển sinh đại học năm 2015, theo dự đoán của hoc24.net, đề thi tuyển sinh năm 2015 sẽ theo hướng phân loại cao nên các câu hỏi ở mức vận dụng và phân tích, tổng hợp, đánh giá sẽ tăng. Hoc24.net tạm thời gợi ý cấu trúc đề thi môn Sinh học trong kì thi quốc gia THPT 2015 như sau:

  • Cơ chế di truyền cấp phân tử: 4-6 câu.

  • Cơ chế di truyền cấp tế bào: 4-6 câu.

  • Quy luật di truyền: 12-14 câu.

  • Di truyền quần thể: 3-4 câu.

  • Ứng dụng di truyền học: 3-4 câu.

  • Di truyền học người: 2-3 câu.

  • Tiến hóa học: 6-8 câu.

  • Sinh thái học: 8-11 câu

Trong đó, có khoảng 10-15 câu hỏi (20-30%) ở mức độ nhận biết; 15-20 câu hỏi (30-40%) ở mức độ thông hiểu; 10-15 câu hỏi (20-30%) ở mức độ vận dụng và 5-10 câu hỏi (10-20%) ở mức độ phân tích, tổng hợp và đánh giá.

Môn Sinh học tuy có nhiều vấn đề lý thuyết nhưng việc trả lời câu hỏi thi lại cần có sự hiểu rõ các kiến thức đó. Các câu hỏi bài tập cần biết vận dụng kiến thức lý thuyết và cách giải nhanh bài tập để có thể hoàn thành trong thời gian quy định. Đặc biệt với định hướng phát triển năng lực tư duy cho học sinh thì yêu cầu về kỹ năng tổng hợp kiến thức, phân tích và đánh giá để áp dụng vào thực tiễn sẽ được chú trọng.

Các bạn có thể tham khảo đề thi mẫu trên HOC24 tại: http://hoc24.net/on-tap/de-thi

Khách