Hỏi đáp Tiếng anh lớp 6

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

4 Write questions and answers as in the example :

visit Brazil try sushi climb a mountain see a crocodile ride a camel

Janice

Tony and Beth

Ben

1 Has Janice ever visited Brazil ? No , she hasn't . Has Janice evertried sushi ? Yes , she has .................................................. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 ...................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.