Tiếng anh

Violet
Violet Giáo viên 24 phút trước

Chào em, em tham khảo nhé!

Countless improvements have been made in the textile industry.

Em chú ý ở đây countless là 1 tính từ, đằng sau tính từ phải là 1 danh từ, danh từ của động từ improve là improvement. Tuy nhiên, em để ý tiếp động từ chính trong câu là have nên improvement phải để ở dạng số nhiều thêm s.

Chúc em học tốt và có những trải nghiệm tuyệt vời tại hoc24.vn!

Bình luận (0)
·.¸¸.·♩♪♫CHANH❄MASTER♫♪♩·.¸¸.·
·.¸¸.·♩♪♫CHANH❄MASTER♫♪♩·.¸¸.· 39 phút trước

1. Nobody in my family is older than my grandfather.

\(\rightarrow\)My grandfather is the oldest in my family.

2. The film was so boring. However, Jane saw it from beginning to end. (but)

\(\rightarrow\)The film was so boring, but Jane saw it from beginning to end.

3. I had a bad cold, so I didn't go to school yesterday. (Rewrite this sentence with "because")

\(\rightarrow\)I didn't go to school yesterday because I had a bad cold.

 

 

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Thanh Hoàng Thanh 42 phút trước

1. Nobody in my family is older than my grandfather.

→→My grandfather is the oldest in my family.

2. The film was so boring. However, Jane saw it from beginning to end. (but)

→→The film was so boring but Jane saw it from beginning to end.

3. I had a bad cold, so I didn't go to school yesterday. 

= Because I had a bad cold, I didn't go to school yesterday. 

Bình luận (0)
Quỷ cute (ARMY JK BTS)
Quỷ cute (ARMY JK BTS) 2 giờ trước (20:47)

Listening 

Bình luận (0)
AFK_VIETNAM
AFK_VIETNAM 2 giờ trước (20:51)

listening

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 2 giờ trước (20:43)

You should practice (listen) ....listening... to English everyday

Bình luận (0)
๖ۣۜ๖ۣۜBé_๖ۣۜZαηッ
๖ۣۜ๖ۣۜBé_๖ۣۜZαηッ 2 giờ trước (20:46)

1→I am taking an English course in May 5th.

2→I always read books while I was waiting for the bus

3→We are studying while they are hanging out

4→She has been learning English since she was 4 years old

5→My mom came home as soon as she finished her work at work

Bình luận (0)
Quỷ cute (ARMY JK BTS)
Quỷ cute (ARMY JK BTS) 2 giờ trước (20:46)
 1- I took an English course last 5 years2  I frantically read while I was waiting for the bus3  we are learning while they are playing4  She has been learning English since she was 4 years old5  My mom came home right after she finished her work at the office
Bình luận (0)
Violet
Violet Giáo viên 1 giờ trước (21:29)

Chào em, em tham khảo nhé!

1. Tôi đang tham gia một khóa học Tiếng Anh vào tháng 5 năm ngoái.

→ I was taking part in an English course on May 5th.

Em chú ý ở đây là 1 sự kiện đang diễn ra vào 1 thời điểm xác định trong quá khứ nên chúng ta phải sử dụng thì quá khứ tiếp diễn.

2. Tôi luôn đọc đọc sách trong khi tôi đang đợi xe buýt.

→ I always read books when I'm waiting for the bus.

Em chú ý đây là hành động mang tính thói quen nên chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn.

3. Chúng tôi đang học trong khi họ đang đi chơi. 

We were studying while they were hanging out./ While we were studying, they were hanging out.

Câu này em chú ý chúng ta sử dụng while để nói về 2 hành động xảy ra đồng thời nhưng lại ở 1 thời điểm trong quá khứ nên câu này chúng ta sử dụng thì quá khứ tiếp diễn.

4. Cô ấy đã học Tiếng Anh từ khi cô ấy 4 tuổi. 

→ She has been studying English since she was 4 years old.

Em chú ý ở câu này cô ấy đã học tiếng Anh từ khi cô ấy 4 tuổi và cho tới bây giờ cô ấy vẫn tiếp tục học tiếng Anh nên chúng ta sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.

5. Mẹ của tôi đã về nhà ngay khi cô ấy hoàn thành công việc ở cơ quan.

→ My mother came home as soon as she finished her work.

Chúng ta sử dụng as soon as để chỉ 1 hành động xảy ra ngay tức thì.

Chúc em học tốt và có những trải nghiệm tuyệt vời tại hoc24.vn!

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 2 giờ trước (20:38)

mấy câu này làm gì sai b

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 2 giờ trước (20:40)

 

1.     Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1.     My mother says she ……will go... (go) to Ha Noi next week.

2.     She says (that) she ……likes...  (like) ice cream.

3.     He said he …had learnt…...  English lessons before.

4.     She said (that) she could swim when she ……was...  four.

George said to Mary that he ……saw... (see) the film three times

Bình luận (0)
Tuệ Lâm
Tuệ Lâm 2 giờ trước (20:38)

1.     Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc

1.     My mother says she …is going to go…... (go) to Ha Noi next week.

2.     She says (that) she ……likes...  (like) ice cream.

3.     He said he …had had…...  English lessons before.

4.     She said (that) she could swim when she …was…...  four.

George said to Mary that he …saw…... (see) the film three times

Bình luận (0)
uchiha itachi
uchiha itachi 2 giờ trước (20:45)

strength

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 2 giờ trước (20:40)

you will need a lot of (strong) .....strength......to lift this heavy cupboard by your shelf

Bình luận (0)
Thanh Hoàng Thanh
Thanh Hoàng Thanh 2 giờ trước (20:31)

people often find (happy) happiness in simple yhings

Kay has got a great (person) personality You will really like her

Bình luận (0)
uchiha itachi
uchiha itachi 2 giờ trước (20:46)

happiness

personnality

Bình luận (0)
🍀🧡_Trang_🧡🍀
🍀🧡_Trang_🧡🍀 CTV 2 giờ trước (20:28)

cho dạng đúng của từ trong ngoặc

people often find (happy)..................happiness...........in simple yhings

Kay has got a great (person).............personality........You will really like her

Bình luận (0)
Loading...