Thông báo


Tuyển Cộng tác viên nhiệm kỳ 6 - Hè 2018

Năm học 2017 - 2018 đã kết thúc, và một kỳ nghỉ hè đã bắt đầu. Như thường lệ, vào đầu mỗi dịp hè Hoc24.vn lại tuyển những bạn học sinh giỏi, năng động, nhiệt tình để tham gia làm Cộng tác viên và cùng nhau xây dựng Cộng đồng Hoc24 ngày càng phát triển.

Thưởng Cộng tác viên nhiệm kỳ 5

Như vậy chúng ta đã kết thúc năm học 2017 - 2018, và cũng là lúc các bạn Cộng tác viên hoàn thành nhiệm vụ của mình trong nhiệm kỳ 5. Thay mặt các thầy cô giáo của hoc24, thầy xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã có nhiều cố gắng để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng hoc24.vn.

Danh sách Cộng tác viên nhiệm kỳ 5 - học kỳ 2 năm học 2017 2018

Tuyển Cộng tác viên nhiệm kỳ 5 - năm học 2017 2018

Như vậy, học kì 2 năm học 2017 - 2018 đã bắt đầu được một thời gian. Như thường lệ, vào mỗi đầu học kì hoc24.vn lại tuyển những bạn học sinh giỏi, năng động, nhiệt tình để tham gia làm Cộng tác viên và cùng nhau xây dựng website hoc24 ngày càng phát triển.

Thưởng Cộng tác viên nhiệm kỳ 4, học kỳ 1 năm học 2017 - 2018

Chúng ta đã bước sang học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 được một thời gian, và cũng là lúc các bạn Cộng tác viên hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thay mặt các thầy cô giáo của hoc24, thầy xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã có nhiều cố gắng để giúp đỡ mọi người trong diễn đàn hỏi đáp hoc24.vn.

Kết quả tuyển Cộng tác viên nhiệm kỳ 4

Sau 1 tuần nhận đăng ký tuyển Cộng tác viên đợt 4, ban quản trị HOC24 đã nhận được hơn 200 đơn đăng ký tham gia của các bạn. Hoc24 quyết định lựa chọn những bạn có đủ tiêu chí sau sẽ được làm CTV của HOC24: Tổng điểm các môn là 300GP hoặc điểm mỗi môn là 200GP

Tuyển Cộng tác viên nhiệm kì 4, học kì 2 năm học 2017 - 2018

Như vậy, học kì 1 năm học 2017 - 2018 đã bắt đầu được một thời gian. Như thường lệ, vào mỗi đầu học kì hoc24.vn lại tuyển những bạn học sinh giỏi, năng động, nhiệt tình để tham gia làm Cộng tác viên và cùng nhau xây dựng website hoc24 ngày càng phát triển.