Hỏi đáp môn Sinh học

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Bài 1:

a, Gỉả sử 1 bệnh mới lan truyền từ các động vật ở rừng mưa nhiệt đới. Các bác sĩ chưa tìm ra cách chữa bệnh, do vậy ngăn cản việc truyền bệnh là việc làm hết sức quan trọng. Nếu bạn là nhà sinh thái học quần xã bạn có thể lmaf gì để góp phần ngăn cản sự lan truyền bệnh ?

b, Việc thêm 1 lượng quá nhiều chất dinh dưỡng trong hồ sẽ có thể đe dọa quần thể cá hồ như thế nào ?

c, Có 1 khối lượng rất lớn các chất hữu cơ tích lũy trong đất rừng cây lá kim phương bắc và ở đồng rêu đới lạnh trên trái đất. Dựa vào những kiến thức mà bạn đã học được hãy giải thích tại sao các nhà khoa học nghiên cứu về nhiệt độ của đất nóng lên lại đang giám sát rất kỹ các chất hữu cơ tích lũy.

Bài 2:Có 3 tế bào của 1 cơ thể tiến hành nguyên phân liên tiếp 1 số lần như nhau đã cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 540 NST. Tất cả các tế bào con được tạo ra đều tiến hành giảm phân đã cần môi trường cung cấp 576 NST. Hãy xác định bộ NST 2n của cơ thể và số lần nguyên phân của tế bào.

Bài 3:

a, 1 NST có trình tự các gen phân bố: ABCDE*FGH

Cho biết: A,B,C,D,E,F,G,H: ký hiệu các gen trên NST; (*):tâm động

Do đột biến nên trình tự các gen trên NST là:ABCDE*FG

- Xác định tên của dạng đột biến này

-Nếu dạng đột biến trên xảy ra ở cặp NST thứ 21 ở người thì gây ra hậu quả gì ?

-Nêu hậu quả của 1 dạng đột biến khác cũng xảy ra trên NST 21 ở người ?

b, Phân biệt thường biến và đột biến

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.