Ôn tập: So sánh hai phân số

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. So sánh hai phân số cùng mẫu số

Trong hai phân số cùng mẫu số:

+ Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn.

+ Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn.

+ Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau.

Ví dụ:

\(\dfrac{2}{9}< \dfrac{4}{9}\);\(\dfrac{9}{7}>\dfrac{8}{7}\);\(\dfrac{5}{11}=\dfrac{5}{11}\).

 

@91257@@91260@

2. So sánh hai phân số khác mẫu số

Muốn so sánh hai phân số khác mẫu số, ta có thể quy đồng mẫu số hai phân số đó rồi so sánh tử số của chúng.

Ví dụ: So sánh hai phân số \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{8}\).

Quy đồng mẫu số hai phân số: \(\dfrac{4}{7}\) và \(\dfrac{5}{8}\).

\(\dfrac{4}{7}=\dfrac{4\times8}{7\times8}=\dfrac{32}{56}\);         \(\dfrac{5}{8}=\dfrac{5\times7}{8\times7}=\dfrac{35}{56}\).

Vì 32 \(< \) 35 nên \(\dfrac{32}{56}\) \(< \) \(\dfrac{35}{56}\).

Vậy: \(\dfrac{4}{7}\) \(< \) \(\dfrac{5}{8}\).

 

@91344@@91345@

Trong quá trình học tập, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các em hãy để lại câu hỏi ở mục hỏi đáp để cộng đồng Hoc24.vn cùng thảo luận và giải đáp nhé. Chúc các em học tốt!