§2. Hàm số y=ax+b

Khảo sát hàm số bậc nhất y = ax + b (a ≠ 0):

1. TXĐ : D = R.

2. Tính biến thiên :

  • a > 0 hàm số đồng biến trên R.
  • a < 0 hàm số nghịch biến trên R.

3. Bảng biến thiên :

a) Trường hợp a > 0

    x y - - >

b) Trường hợp a < 0

      x y - > -

4. Đồ thị :

Bảng giá trị :

x 0 -b/a
y b 0

Đồ thị hàm số y =ax + b là đường thẳng đi qua hai điểm A(0, b) và B(-b/a; 0).

Ví dụ: Đồ thị hàm số y = 2x + 3 và y = -2x +3

^ > 3 -3/2 y = 2x + 3 y = -2x + 3 3/2 x y

4. Các hàm bậc nhất khác

a) Hàm hằng y = b

Đồ thị là đồ thị song song hoặc trùng với trục hoành và cắt trục tung tại điểm có tọa độ (0; b).

   ^ > x y b O

b) Hàm trị tuyệt đối y = |x|

- Tập xác định D = R

- Chiều biến thiên

    \(y=\left|x\right|=\begin{cases}-x;x< 0\\x;x\ge0\end{cases}\)

  Hàm y = |x| nghịch biến trên \(\left(-\infty;0\right)\) và đồng biến trên \(\left(0;\infty\right)\)

- Bảng biến thiên

      x y - 0 0 > >

- Đồ thị: Hàm số y = |x| là hàm số chẵn (vì |x| = |-x|)

       > ^ x y

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hàm số, hàm số bậc nhất, hàm bậc hai

Hỏi đáp, trao đổi bài Gửi câu hỏi cho chủ đề này
Luyện trắc nghiệm Trao đổi bài

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...