Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

1. Tìm hiểu các loại, nguy cơ và hậu quả của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

loading...

- Các nguy cơ dẫn đến tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại:

+ Thiết bị điện quá tải; thiết bị điện kém chất lượng; rò rỉ khí ga; nắng nóng kéo dài.

+ Nguyên vật liệu xây dựng dễ cháy; trang, thiết bị phòng cháy, chữa cháy không đảm bảo.

+ Chế biến, bảo quản thực phẩm sai các; cất giấu vũ khí trong nhà; sấm sét khi mưa dông;...

2. Tìm hiểu một số quy định cơ bản của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vụ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

loading...

- Pháp luật Việt Nam quy định:

+ Cấm tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, sử dụng trái phép các loại vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và các chất độc hại khác.

+ Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân được nhà nước giao nhiệm vụ và cho phép mới được giữ, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại.

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo quản, chuyên chở và sử dụng vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất phóng xạ và chất độc hại phải được huấn luyện về chuyên môn, có đủ phương tiện cần thiết và luôn tuân thủ quy định về an toàn.

3. Tìm hiểu trách nhiệm của công dân trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

- Trách nhiệm của công dân:

+ Tự giác tìm hiểu, nâng cao nhận thức và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

+ Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, bạn bè và mọi người xung quanh thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

+ Tố cáo những hành vi vi phạm hoặc xúi giục người khác vi phạm các quy định của pháp luật về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.