Bài 36. Nước

NƯỚC

I. THÀNH PHẦN CỦA NƯỚC.

- Từ thí nghiệm điện phân nước bằng dòng điện một chiều thu được hai khí hidro và oxi, chứng tỏ thành phần nguyên tố của nước gồm 2 nguyên tố là hidro và oxi.

                   2H2O  \(\underrightarrow{đpdd}\)  2H2 + O2

- Nước cấu tạo từ 2 nguyên tử hiđro liên kết với một nguyên tử oxi.

               

II. TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC . 

1. Tính chất vật lí .

- Nước là chất lỏng không màu, không mùi , không vị , sôi ở 100oC (áp suất 1atm), hóa rắn ở 0oC. Khối lượng riêng ở 4oC là 1 g/ml . Nước có thể hòa tan được nhiều chất rắn (đường, muối ăn...), chất lỏng (cồn, axit đặc...) , chất khí (HCl ,NH3.....) 

2. Tính chất hóa học 

a. Tác dụng với kim loại 

- Nước có thể tác dụng được với một số kim loại (Na, K, Ba, Ca) ở nhiệt độ thường.

               2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

               Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H­2

b. Tác dụng với một số oxit bazơ 

- Nước có thể hóa hợp với một số oxit bazơ (Na2O, K2O, CaO, BaO)  tạo thành dung dịch bazơ (NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2). Dung dịch bazơ làm đổi màu quỳ tím thành xanh.

              Na2O + H2O → 2NaOH

             CaO + H2O → Ca(OH)2

c. Tác dụng với một số oxit axit 

- Một số oxit axit tác dụng với nước tạo thành dung dịch axit tương ứng. Dung dịch axit làm đổi màu quỳ tím thành đỏ. 

              SO2 + H2O → H2SO3

              SO3 + H2O → H2SO4

              P2O  + H2O → 2H3PO4

 

Luyện tập củng cố Gửi câu hỏi cho chủ đề này Hỏi đáp, trao đổi bài
Loading...

Tài trợ


Tính năng này đang được xây dựng...