Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thái Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 129
Số lượng câu trả lời 5255
Điểm GP 1389
Điểm SP 6095

Người theo dõi (1191)

pham minh quang
BiBi
Vũ Kiều
iiipontyu
Thanh Hà

Đang theo dõi (23)

19
19
Unruly Kid
Vy Le
Luân Đào

Dòng thời gian