Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Trị , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 37
Số lượng câu trả lời 120
Điểm GP 6
Điểm SP 61

Người theo dõi (51)

Đang theo dõi (74)

Huyền Anh Kute
Cô Chủ Nhỏ
Hà Thùy Dương
Quang Duy
Hà Ngân Hà